MADJI? MADJI? ANO YON?

Madji! ang kumare ng bayan!

Continue reading