SINO BA SI VP LENI SA MGA LGBTQ+

Comprehensive Anti-Discrimination Bill o House Bill bilang 3432 o (HB 3432) kung saan isa si Bise Presidente Leni Robredo ang sumalat at nag-introduced sa 16th Congress noong November 26, 2013.

Layunin nito na mawala ang diskriminasyon base sa etniko, pinagmulan, relihiyon o paniniwala, kasarian, at sekswal na pananaw. kaugnay din dito ang mga may kapansanan maging ang mga may sakit na HIV o kung ano pa man.

Noon pa man, ay bukas na ang isip ni Bise Presidente Leni Robredo na pangalagaan ang nasa ikatlong lahi ng lipunan upang mapangalagaan at maiwasan ang diskriminasyon sa mga ito. Sa Pagpapanatili ng pantay na karapatan, ipagpapatuloy ni VP Leni ang layuning ito sa pagbibigay ng mga karapatan sa ganitong uri ng komunidad.

Sa kasalukuyan ay na-aprobahan na ng kamara last May 2021 ang bill na ipinagbabawal ang diskriminasyon partikular sa komunidad ng LGBTQ+ o sa tinatawag na SOGIE o Sexual Orientation, Gender Identity and Expression.

Kaya sa mga komunidad na nabibilang sa LGBTQ+, patuloy nating suportahan si VP Leni sa pagtataguyod ng pantay na karapatan at tamang pagkakakilanlan sa bawat isa dahil siya lang ang may pusong tapat sa paglilingkod at serbisyo.

  • YdwardosExpressions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s