KAKAMPINK! CAMPAIGN BULLETIN # 1

CAMPAIGN BULLETIN #1
211 DAYS BEFORE MAY 9, 2022

Sa aking mga kakampink, buong puso po akong nagpapasalamat sa ipinakita ninyong lakas, tapang, at pagmamahal nitong mga nakaraang araw. Nayanig ng inyong walang takot at buong pusong pagsuporta kay VP Leni ang nakakadismayang sitwasyon ng ating pulitika.

Mahalaga ang pink-splosion na nangyari noong Huwebes, dahil nakita po natin na kapag tayo’y titindig, meron ding titindig sa tabi natin. Na kung tayo ay buong tapang na maghahangad ng pagbabago, meron ding ibang sasama sa atin. Bagkus, di hamak marami pa sa ating mga kababayan ang kailangan nating maabot, malinaw na may malawak na pwersa na pwedeng pagsimulan.

Sisikapin po natin na totoong people’s campaign ang gagawin natin. Galing ang enerhiya hindi lang sa kandidato, kundi sa taumbayan mismo. Makikinig sa mga gusto at hiling ng mga grupo, at sisikaping magkaroon ng spirit of collaboration. Kahit po ang kulay na pink ay mula mismo sa puso ng ating mga volunteers, at hindi sa utak ng mga research.

Ang tanong ng marami, ano ang mga susunod na hakbang na kailangang gawin ng ating mga kakampink?

MAG-ORGANISA – Gaya ng ating nakita noong Huwebes kung saan samu’t saring grupo ang sumalubong kay VP Leni sa Sofitel at daan-daang libo ang nagpakita ng suporta online, mahalaga na nagbubuo o sumasali tayo sa mga grupo na tutulong sa ating sa kampanya. Mula Bikers4Leni hanggang sa mga Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid, nakita natin na kahit magkakaiba ang mga grupo, kayang magsama-sama at magtulungan para sa kampanyang ito.
MANGHIKAYAT AT MAGPARAMI – Volunteers ang pagkukunan ng lakas ng ating kampanya. Kailangan nating masigurado na maaabot natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Hindi lamang sa online ang ating laban. Kailangan pa rin nating lumabas, kumausap, at mangumbinsi.
MAGSALITA – Itama ang mga fake news at ipakalat ang mga totoong nagawa ni VP Leni sa kanyang tanggapan.
MAGING INCLUSIVE – Ituon natin ang ating lakas sa pagsisigurong ang kampanya natin ay para sa bawat Pilipino. Huwag nating awayin ang mga nagbibigay ng suhestyon kung paano pagagandahin pa ang kampanya bagkus makinig at suriin. Pink-lusive is the new inclusive!
MAGSIMULA SA TAHANAN – Sa kadulu-duluhan ng lahat, ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino ang bibitbitin ni VP Leni sa kampanyang ito. Simulan natin ang pagkumbinsi sa ating mga tahanan at mga minamahal natin sa buhay.
Mahaba pa po ang tatahakin natin sa ating laban. At naniniwala po ako sa ating mga kakayahan. Sapat na ba ang mga numero natin? Malayo pa po ang kailangan nating marating. Maraming pintuan pa ang kailangang makatok, mga mensaheng kailangang i-send, mga reply na kailangang i-comment, at mga heart-to-heart talk na kailangang gawin.

Ngunit ayon sa kasaysayan na ating bayan, anuman ang laki ng inyong grupo, basta’t may matibay na paniniwala, malalim na pananampalataya, at kahandaang humakbang at lumaban, kakayanin ang anumang hamon o balakid na kailangang lampasan. Buong puso po akong nagtitiwala sa pinagsanib nating lakas. Kaya natin ito!

Maraming salamat po at mabuhay!

-BAM AQUINO

#LabanLeni2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s