MADJI? MADJI? ANO YON?

Madji! ang kumare ng bayan!

Continue reading

1 9 10 11 12 13 22